Objecten >
Silver center piece Elips

Helder

Spiegelend

Water

Beweging

Stabiel - instabiel

Aangenaam gevoel

Verrassend element

Bright

Reflective

Water

Movement

Stable - instable

Nice touch

Surprise element


Yin Yang Universum

werd aangekocht door DIVA en opgenomen in de permanente collectie.


De schaal 'Infinity' was het centrale stuk in de tentoonstelling bij Galerij Verheyden die liep van 1 t/m 16 oktober 2022.

Deze schaal is Ø 27.5 cm groot.


Hier grijp ik naar de originele ronde vorm van een tazza in de collectie van DIVA.

De cellen gaan van groot naar klein, waarin de hamerslag nog goed zichtbaar is en tot in de rafelige randen uitdeint.  In elke cel voel je de ponsslagen en de hoogteverschillen zijn maximaal, van 2 cm tot niets.

OBJECTEN / OBJECTS


> ZILVER / SILVER - CONCEPT


> MET DE HAND GEMAAKT / HANDMADE

 

> WAT TE WETEN VAN ZILVER ? / WHAT ABOUT SILVER ?

ZILVER

Zilver als water heeft mij altijd al gefascineerd.

Zilver is het meest witte van alle metalen en toont door zijn hoge reflectie de omgeving in al zijn detail weer.

De combinatie van texturen en glans geeft zilver een uniek voorkomen waarbij het soms niet duidelijk is waar de omtrek van het zilveren object ophoudt en verdwijnt in zijn omgeving.


SILVER

Silver as water always fascinated me. Silver is the most white of all metals and shows because of its high reflectance the environment in all its details.

A combination of textures and gloss gives silver a unique apperance, often blurring the edge between its volume and what it surrounds.


CONCEPT

Subtiele texturen in het zilveren oppervlak maken dat het object bijzonder is om vast te nemen en te ervaren bij het gebruik ervan.

Het tactiele element is zeer belangrijk in mijn werk omdat het toelaat een gevoel op te wekken dat geen ander materiaal kan.

Tenslotte is zilver een levendig metaal dat ook in de vormgeving en in het gebruikt van het object weerspiegeld moet kunnen worden. Water is heel beweeglijk en toch uiteindelijk stabiel. Deze dualiteit van ‘evenwicht–onevenwicht’ wil ik ook in mijn objecten leggen. Het gebruiken van een object heeft steeds weer een verrassend element in zich, waardoor de gebruiker opnieuw en opnieuw aandacht krijgt voor het bijzondere object dat hij of zij hanteert. 


CONCEPT

Subtle textures in the silver surface make the object special to touch and to experience using it.  The tactile element is pretty important in my work because silver has the ability to initiate a feeling no other material can.

Silver is a live material to me that has to be reflected in shaping it and using it, as an interaction in a persons daily life.

Water is very agile but in the end stable. I want to use this duality of 'balance-unbalance' in the design of my objects. Using them causes new and surprising elements, giving the owner renewed attention for the object that he or she is handling, over and over again.


 

HANDGEMAAKT

Alle objecten worden stuk voor stuk met de hand gemaakt. De foto's op deze website tonen bestaande objecten die te koop zijn.

Elk object kan ook op bestelling gemaakt worden en gepersonaliseerd worden, groter, kleiner of met een ander effect.  Elk object kan voor jezelf zijn of een mooi en uniek geschenk zijn, met een eigen betekenis.


Voorbeelden zijn hier op de foto's te vinden van:

* Een doopset met doopschaaltje en lepeltjes

* Happy rocks, sad rocks, hope rocks, ...  zilveren keien die een gebeurtenis symbolilseren, een verbintenis bezegelen, hoop uitdrukken en zo veel meer.

* Doosjes allerhande, pillendoosjes, melktanddoosjes, doosjes om herinneringen in op te bergen of doosjes met een persoonlijke inhoud om cadeau te doen

* Kruiden-strooidoosjes

* Suikerscheepjes of suiker- en melkensemble

* Schaaltjes en schalen in alle vormen en formaten


HANDMADE

All objects are handmade.  The photo's represent excisting work which is for sale.  Personalised objects can be based on these pieces, but new designs on demand are also possible.  Every object becomes a beautiful and unique gift, with its own meaning.


WAT TE WETEN VAN ZILVER ?

Witste van alle metalen, hoogste reflectie

Antibacterieel, hypo-allergeen

Behoudt zijn edelmetaal-waarde

Oude zilveren objecten of juwelen kunnen hergebruikt worden, nieuw zilver is gegarandeerd conflictvrij.  Door de recyclage is het een duurzaam materiaal. Onbehandeld zilver wordt donker en dient af en toe gepoetst te worden.

Bij mooie voorwerpen waaraan je gaat hechten, is dat echter minder een karwei maar een gelegenheid om het object nog eens extra goed vast te houden en te bewonderen !


WHAT ABOUT SILVER ?

Most white of all metals, antibacterial, hypo-allergenic

Keeps its value and can be recycled, just as old silverware

Untreated silver becomes black over time and has to be polished once in a while, depending on its environment or storage.

Having a personalised piece, this is less of an effort and enables you to touch and enjoy the object even to a higher level !